Giao thương doanh nghiệp
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân

Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình thành lập và kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải thực hiện các văn bản cam kết để có thể đảm bảo thực hiện theo đúng quy định mà pháp luật ban hành. Vậy, văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân có vai trò và ý nghĩa như thế nào?

Với các doanh nghiệp hiện nay thì việc tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp là một lựa chọn không còn xa lạ nữa. Bởi tìm đến đây thì các doanh nghiệp sẽ có được sự hỗ trợ tốt nhất, chính xác nhất và hợp pháp nhất.

Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân

Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, doanh nghiệp tư nhân sẽ có rất nhiều vấn đề mà bạn phải quan tâm, đặc biệt là vấn đề trách nhiêm. Trách nhiêm của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp mình thường được thể hiện bằng các văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân. Đây là điều mà bạn cần phải tìm hiểu nếu muốn tiến hành thành lập doanh nghiệp tư nhân này một cách hiệu quả nhất.

Có nhiều trường hợp mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải làm văn bản cam kết để thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với các vấn đề khác nhau trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân như: cam kết chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản; cam kết không có tài sản thanh lý….

Vì sao cần phải làm văn bản cam kết ?

Vì chủ doanh nghiệp tư nhân là người có trách nhiệm vô hạn đối với việc kinh doanh cũng như trách nhiệm tài chính và trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân. Vì thế cho nên, khi tiến hành bất cứ các công việc nào có ảnh hưởng đến việc kinh doanh hay sự tồn tại của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải thực hiện văn bản cam kết để chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân thể hiện được quyền và trách nhiệm cao nhất của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp của mình. Vì thế cho nên, các văn bản này sẽ mang tính pháp lý rất cao. Khác với các loại hình doanh nghiệp khác như : công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên hay công ty TNHH 1 thành viên là những loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm vô hạn đối với các vấn đề tài chính và các khoản nợ trong phạm vi vốn góp của mình. Vì thế mà các loại hình doanh nghiệp này ít phải ký các văn bản cam kết liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Có thể thấy, việc ký các văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân chính là sự thể hiện của vai trò, trách nhiệm và quyền hạn mà chủ doanh nghiệp tư nhân có được trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.