Trang chủ » Chia sẻ thông tin
Liên minh Smart TV cho phép lập trình viên đăng tải ứng dụng lên một hệ thống kiểm tra duy nhất

Liên minh Smart TV cho phép lập trình viên đăng tải ứng...

Một trong những mục tiêu của Liên minh Smart TV đó là giúp cho một ứng dụng có thể chạy trên nhiều nền tảng TV thông minh từ các...