Giao thương doanh nghiệp
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Khi việc kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân phát triển thì nhu cầu mở rộng quy mô là điều cần thiết. Chủ doanh nghiệp tư nhân cần làm thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân để có thể mở rộng việc kinh doanh của mình được hợp pháp.

Mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ phải thực hiện theo những quy định khác nhau của pháp luật để có thể thành lập được hợp lệ. Nếu doanh nghiệp không nắm rõ thông tin thì có thể nhờ đến sự giúp đỡ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ tốt  nhất.

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Muốn hoàn tất thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp cần phải thực hiện đúng các quy định mà pháp luật ban hành sau đây:

1. 5 điều kiện thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
 
- Thứ nhất là chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân phải có ngành nghề kinh doanh cùng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

- Thứ hai là chi nhánh được thành lập phải có trụ sở hợp pháp, tức là không nằm trong khu vực bị pháp luật cấm kinh doanh.

- Thứ ba là tên chi nhánh phải được đặt phù hợp theo luật  đặt tên của doanh nghiệp.

- Thứ tư là doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nếu muốn làm thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân.

- Thứ năm là khi làm thủ tục thì doanh nghiệp tư nhân phải nộp đủ lệ phí theo quy định của pháp luật ban hành.

2. Hồ  sơ thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư  nhân

Để có thể thành lập chi nhánh thì việc chuẩn bị hồ sơ là điều mà doanh nghiệp tư nhân  không thể bỏ qua. Vậy hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị là gì?

- Mẫu thông báo thành lập chi  nhánh doanh nghiệp tư nhân.Mẫu thông báo này phải có chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tư nhân ký và quyết định.

- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì khi thành lập chi nhánh của doanh nghiệp trong hồ sơ cần có thêm bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng  đầu chi nhánh doanh nghiệp tư nhân.

- Hồ  sơ  cần có thêm bản sao Giấy chứng  nhận đăng ký  kinh doanh của doanh nghiệp.

- Bản  quyết  định thành lập chi nhánh bằng văn bản do chủ doanh nghiệp ban hành.

- Các giấy tờ tùy thân của người đứng đầu chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân: CMND, hộ chiếu…

3. Các thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

- Đầu tiên, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh tại  Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh/thành phố để được xét  duyệt hồ sơ.

- Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì sẽ trao giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì sẽ thông báo  để doanh nghiệp bổ sung thông tin.

- Đến thời gian được hẹn thì người đứng đầu chi nhánh  doanh nghiệp tư nhân sẽ liên hệ đến cơ quan đã nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân bao gồm các vấn đề trên.Doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện cho chính xác theo quy định của pháp luật.